«Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με  ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

Διαθεματική επιστημονική περιοχή Κωδικός έργου Τίτλος έργου
1. Agriculture and Food Industry/ Καινοτόμος φυτοπροστασία και περιβάλλον TAEDR-0535675 Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος
2. Health and Pharmaceuticals/ Ανάδειξη, επιβεβαίωση και αξιοποίηση της γενετικής βάσης μη-μεταδοτικών πολυπαραγοντικών νοσημάτων για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και αξιόπιστων βιοδεικτών TAEDR-0535850 Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας
3. Health and Pharmaceuticals/ Ανάπτυξη βιολογικών μοντέλων πρόβλεψης κινδύνου (systems medicine approach) επιπλοκών από λοιμώδη νοσήματα σε εξατομικευμένο επίπεδο στον «υγιή» πληθυσμό TAEDR-0541976 Ολιστική μοριακή προσέγγιση των μηχανισμών ανοσολογικής βλάβης σε ασθενείς με σοβαρή πνευμονία, με στόχο την ανάπτυξη εξατομικευμένων βιοδεικτών και καινοτόμων μοντέλων πρόγνωσης και πρόληψης επιπλοκών.
4.1. ICT & Health/ Ενοποίηση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων για την ιατρική ακριβείας TAEDR-0539180 Γεφυρώνοντας μεγάλα ομικά, γενετικά και ιατρικά δεδομένα για την ευρεία εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας στην Ελλάδα
4.2. ICT & Health / Ψηφιακοί βιοδείκτες πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και πρόγνωσης χρόνιων νοσημάτων TAEDR-0535983 Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης
5.1. ICT – Industry 4.0/ Βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής με Cyber-Physical Systems TAEDR-0535864 Greece4.0 – Δίκτυο Αριστείας για την Ανάπτυξη, Διάδοση και Εφαρμογή Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελληνική Μεταποιητική Βιομηχανία
5.2. ICT – Industry 4.0/ Πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης TAEDR-0536642 Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0
6.1. Energy – Climate/ Πράσινα Νησιά TAEDR-0537029 Εμβληματική Δράση Πράσινων Νησιών στα πλαίσια της κυκλικής Οικονομίας (ΝΗΣΟΣ)
6.2. Energy – Climate/ Πράσινη Ναυτιλία TAEDR-0534767 ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ)
7.1. Advanced Materials for Energy/ Υλικά για φωτοβολταϊκές κυψέλες TAEDR-0537347 Ανάπτυξη αποδοτικών ΦΒ υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τομέα στην πράσινη ενέργεια
7.2. Advanced Materials for Energy/ Υλικά για μετατροπή, αποθήκευση εξοικονόμηση ενέργειας ή εφαρμογές αντιρρύπανσης TAEDR-0535821 Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Eξoικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης
8. Social impact of green and digital transformation TAEDR-0537352 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ