array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Κ.Φωτάκης: Η καινοτόμος επιχειρηματικότητα μπορεί να ανθίσει στο Βόρειο Αιγαίο

Οι επενδύσεις 35 εκ. ευρώ σε Έρευνα και Ανάπτυξη κατά την διετία 2015-2016 σε συνδυασμό με την επιστημονική αριστεία που σημειώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για την διαμόρφωση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
Με την παραπάνω πεποίθηση άνοιξε την ομιλία του στο 14o Περιφερειακό Συνέδριο Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, ο Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης, ενημερώνοντας ότι η κατανομή των δαπανών Έρευνας ανά τομέα προέρχεται κατά 58% από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά 35% από τον κρατικό τομέα, ενώ επιχειρήσεις και  ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί συμβάλλουν κατά 5% και 2% αντίστοιχα.
Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας καθώς και οι εμβληματικές πρωτοβουλίες διαμορφώνουν το σημερινό τοπίο της Έρευνας,  συμπλήρωσε ο Αν. Υπουργός απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
H δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» χρηματοδοτεί με 394 εκ. ευρώ 685 ερευνητικά έργα,  εκ των οποίων τα 488 αφορούν συνεργατικά έργα επιχειρήσεων  με δημόσιους ερευνητικούς φορείς  και αναμένεται να δημιουργήσει  4.400 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα, κυρίως οι νέοι επιστήμονες και ερευνητές, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας ανάκαμψης, σημείωσε ο κ. Φωτάκης και τον στόχο αυτό εξυπηρετεί το ΕΛΙΔΕΚ το οποίο αποτελεί ένα νέο θεσμό με ερευνητική κουλτούρα που αναμορφώνει το ερευνητικό τοπίο της χώρας με όρους συνέπειας, συνέχειας, εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Ήδη στην 1η Προκήρυξη δόθηκαν 582 υποτροφίες σε υποψήφιους Διδάκτορες, εννέα από τις οποίες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ από τα 189 ερευνητικά έργα μεταδιδακτόρων που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση, τα 25 προέρχονται από Έλληνες του εξωτερικού. Το ΕΛΙΔΕΚ ήδη έχει ανακοινώσει και την 2η Προκήρυξη ενίσχυσης υποψήφιων διδακτόρων ενώ αναμένεται και ειδική δράση που θα προβλέπει την ενίσχυση της αριστείας στοχευμένη σε περιφερειακό επίπεδο.
Αναφορικά με την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας ο Αν. Υπουργός ενημέρωσε για τα οικονομικά κίνητρα, τα συνεργατικά έργα, την ενίσχυση τμημάτων R&D Επιχειρήσεων και την δημιουργία του Υπερταμείου Συμμετοχών Equifund.
Το Equifund, με ελάχιστο συνολικό επενδυτικό κεφάλαιο 300 εκ. ευρώ, αναμένεται να δώσει έμφαση στην δημιουργία παραγωγικών καινοτόμων επιχειρήσεων ενώ υπάρχει πρόβλεψη για την λειτουργία του σε επίπεδο Περιφέρειας. Την πολιτική αυτή ενίσχυσης των δυνατοτήτων της Περιφέρειας συμπληρώνουν δύο νέες δράσεις, οι θεματικές συστάδες Καινοτομίας (clusters) και τα Κέντρα Δεξιοτήτων για την υποστήριξη συμπράξεων και την αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Επίσης ο Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας αναφέρθηκε στις εμβληματικές πρωτοβουλίες, που αποτελούν οριζόντιες δράσεις σε επιστημονικούς τομείς  με ισχυρή κοινωνική απήχηση όπως η ιατρική ακριβείας με  μια νέα προσέγγιση για την πρόληψη και θεραπεία σοβαρών νοσημάτων καθώς συνεκτιμά τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου.
Άλλη μία σημαντική εμβληματική δράση είναι οι αλυσίδες αξίας στην Αγροδιατροφή (οι δρόμοι των Αμπελώνων, της Ελιάς και της Μέλισσας)  που αναδεικνύει τα αγροτικά προϊόντα της χώρας μας και τους προσδίδει προστιθέμενη αξία με την χρήση προηγμένων διαγνωστικών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα οι δρόμοι της Ελιάς ασχολούνται με την ταυτοποίηση και πιστοποίηση ελληνικών ποικιλιών ελιάς, όπως η ποικιλία Μυτιλήνης-Λήμνου, την προέλευση, τις παραμέτρους νοθείας και φυτοπροστασίας, και γενικότερα την ανάδειξη  του ελληνικού ελαιολάδου και καρπού διεθνώς. Ένα πρώτο παράδειγμα πιλοτικής εφαρμογής της συγκεκριμένης ερευνητικής δράσης συνιστά το αγρόκτημα «Μητρόπολη» του Παλλημνιακού Σχολικού Ταμείου με εφαρμογή στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
Στόχος, επισήμανε ο κ. Φωτάκης, είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων τοπικών αγροτικών προϊόντων (ελιά, αμπέλι) και φυλών προβάτου με βάση σύγχρονες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες από τους  Ερευνητικούς  Φορείς της χώρας.
Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, κατέληξε στην παρουσίασή του ο Αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να μετατραπεί σε καινοτόμο επιχειρηματικότητα ώστε η Οικονομία της Γνώσης να αποτελέσει ως νέο παραγωγικό πρότυπο,  παράγοντα ανάπτυξης για την χώρα.