Γενικές Πληροφορίες

Στο κανάλι YouTube της ΓΓΕΚ: https://www.youtube.com/watch?v=GUkxd-gsP7s μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας για τα εμβόλια, την έρευνα και την καινοτομία.