array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design2"
 ["link"]=>
 string(3) "565"
 ["back_text"]=>
 string(59) "ΠΙΣΩ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ"
}

Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

1. Γενικές Πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL) είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως και αποτελεί την “ναυαρχίδα” της Ευρώπης στον κλάδο των επιστημών υγείας.

Λειτουργεί σε έξι διαφορετικές τοποθεσίες  του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Χώρου και ειδικότερα:

 • Χαϊδελβέργη – Γερμανία –  Το κεντρικό εργαστήριο
 • Χίνξτον, Ηνωμένο Βασίλειο – Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής (EMBL – EBI)
 • Γκρενόμπλ, Γαλλία – έρευνα και υπηρεσίες στον τομέα  Δομικής Βιολογίας
 • Αμβούργο, Γερμανία   – έρευνα και υπηρεσίες στον τομέα  Δομικής Βιολογίας
 • Ρώμη, Ιταλία – επιγενετική και νευροβιολογία
 • Βαρκελώνη, Ισπανία – Ιστοβιολογία και μοντελοποίηση ασθενειών

Οργανωτικά το EMBL είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που εστιάζει και εξειδικεύεται στη βασική έρευνα του κλάδου επιστημών υγείας και χρηματοδοτείται από δημόσιες / κρατικές πηγές που προέρχονται από περισσότερα  από  είκοσι (20) κράτη – μέλη (κ-μ), όπου περιλαμβάνονται και δύο συνδεόμενα κ-μ: η Αργεντινή και Αυστραλία (associate members). Ο οργανισμός  ιεραρχικά προβλέπει θέση και αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή (Director General) και ορίζεται από το Συμβούλιο του EMBL (governing body – EMBL council). Το συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους του συνόλου των κ-μ και συνδεόμενων κ-μ.

Η αποστολή του EMBL συνοψίζεται στους  παρακάτω βασικούς άξονες:

 • Να διεξάγει βασική έρευνα στη Βασική Βιολογία
 • Να εκπαιδεύει επιστήμονες, φοιτητές και επισκέπτες σε όλα τα επίπεδα
 • Να προσφέρει ζωτικού τύπου υπηρεσίες στην κοινότητα των  επιστημόνων  των κρατών – μελών
 • Να αναπτύσσει νέα όργανα και μεθοδολογίες
 • Να συμμετέχει ενεργά στην μεταφορά τεχνολογίας
 • Να ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή έρευνα στις επιστήμες υγείας

Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο EMBL δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πειραματική ανάλυση και σε διαφορετικά επίπεδα της βιολογικής οργάνωσης και κλίμακας, όπως επίσης και στην υπολογιστική βιολογία, βιο-πληροφορική και συστημική βιολογία.

Σχετικός Σύνδεσμος: https://www.embl.de

Ευρωπαϊκός Οργανισμός (EMBO) και
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη Μοριακή Βιολογία (EMBC)

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας (EMBO) ιδρύθηκε το 1964 από μια ομάδα πρωτοπόρων μοριακών βιολόγων, μεταξύ των οποίων και ο Νόμπελ.
Σκοπός ήταν να προωθήσει τη μοριακή βιολογία στην Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες ενισχύοντας τα ταλέντα, τη διάδοση νέων ιδεών και γνώσεων μεταξύ των ευρωπαίων επιστημόνων και την ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας.

Η αποστολή έπρεπε να επιτευχθεί με δύο ξεχωριστούς αλλά σχετικούς στόχους:

 1. Έναρξη προγράμματος για τη χρηματοδότηση και προώθηση της κατάρτισης και των υποτροφιών και
 2. Δημιουργία κεντρικού εργαστηρίου μοριακής βιολογίας.

Η χρηματοδότηση και η υποστήριξη του πρώτου ζητήθηκε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οδήγησε στην ίδρυση του EMBC το 1969. Το EMBC ιδρύθηκε από το EMBO ως τρόπος χρηματοδότησης και διάρθρωσης του τομέα στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL) δημιουργήθηκε το 1974 ως “Ειδικό Έργο” του EMBC με την υποστήριξη ενός υποσυνόλου των κρατών μελών του EMBC.

Σήμερα, το  EMBL είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός και έχει καταστεί ένα από τα κορυφαία εργαστήρια του κόσμου. Τα EMBO και EMBL και τα διακυβερνητικά ταμεία χρηματοδότησής τους συνεργάζονται στενά και  συνενώσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση των επιστημών της μοριακής ζωής στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη Μοριακή Βιολογία (EMBC) είναι μια διακυβερνητική οργάνωση που αποτελείται από 30 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένες γειτονικές χώρες.

Το ΕΜBC παρέχει, μέσω του Γενικού Προγράμματος, ένα πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της μοριακής βιολογίας και των στενά συνδεδεμένων ερευνητικών τομέων. Η μοριακή βιολογία, ως θεμελιώδης βάση όλων των βιοεπιστημών, επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά μας.

Το γενικό πρόγραμμα επικεντρώνεται πρωτίστως στην παροχή υποτροφιών κατάρτισης, διδασκαλίας και έρευνας και στην κατάρτιση προγραμμάτων για μαθήματα, εργαστήρια στις βιολογικές επιστήμες.

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές κάθε κράτους μέλους φέρουν το γενικό πρόγραμμα. Η εκτέλεση του Γενικού Προγράμματος EMBC ανατίθεται στο ΕΜΒΟ. Τόσο το EMBC όσο και το EMBO καθοδηγούνται από μια κοινή δέσμευση για ποιοτική έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κοινές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από την ποιότητα και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μέσα στην επιστημονική κοινότητα.

Το EMBC διευθύνεται από έναν Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και έναν Γενικό Γραμματέα. Οι εκπρόσωποι του EMBC διορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Τυπικά, κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν αντιπρόσωπο από ένα σχετικό υπουργείο και έναν επιστημονικό σύμβουλο. Η διάσκεψη συνεδριάζει μία ή δύο φορές ετησίως. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει μία ψήφο.

1.Εκπρόσωποι στο Συμβούλιο EMBC & EMBL

Νεκτάριος Ταβερναράκης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ)

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ), ΙΤΕ

Καθηγητής Βιολογίας Μοριακών Συστημάτων, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τηλ: +30 2810 391069

Κινητό: +30 697 208 8585

email: tavernarakis@imbb.forth.gr

Ελευθερία Ζέγκινη

Διευθυντής του Ινστιτούτου Μεταφραστικής Γονιδιωματικής

Χέλμχολτζ Τσέντουμ Μονάχου

Τηλ.: 0049 89 318749898

Κινητό: 0049 160 6257032

email: eleftheria.zeggini@helmholtz-muenchen.de

2.Εθνικό σημείο επαφής και οικονομική διαχείριση

Παναγιώτα Κατσαφάνα

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής Και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Τμήμα Ε.Ε. & Διεθνών Οργανισμών

Λεωφόρος Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30-213-1300114

email: pkatsafana@gsrt.gr

 

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη Μοριακή Βιολογία (EMBC) 
Postfach 1022.40
69012 Χαϊδελβέργη 
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 6221 8891 117 
Φαξ: +49 6221 8891 202

embc@embo.org