array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως αυτή  συγκροτήθηκε με την αριθμ. 337/30/27.11.2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε συνέχεια της αριθμ. 513795/19.12.2023 προκήρυξης – πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Θεσσαλίας και έχοντας υπόψη την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), όπως ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το διορισμό των έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως προβλέπεται στην αριθμ.  513795/19.12.2023 προκήρυξη – πρόσκληση, έως και τις 26 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Κατόπιν τούτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ψηφιακό φάκελο υποψηφιότητας, με το εξής περιεχόμενο:

α. Αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα αναφέρεται η ιδιότητα του υποψηφίου (Καθηγητής ΑΕΙ, Ερευνητής ή Επιστήμονας που προέρχεται από επαγγελματικό επιμελητήριο, επιστημονικό σύλλογο, πολιτιστικό φορέα, τοπική αυτοδιοίκηση, παραγωγικό φορέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας),

β. βιογραφικό Σημείωμα,

γ. τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,

δ. λοιπά αποδεικτικά έγγραφα, που τεκμηριώνουν, κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου, την υποψηφιότητα,

ε. υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986, ότι τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, εφόσον ζητηθούν από την Πενταμελή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014, καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν  θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ο φάκελος πρέπει να φέρει την ονομασία «ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΠΣΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και το όνομα του υποψηφίου και υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e mail): e.vasileiou@thessaly.gov.gr, έως και τις 26 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

            Η παρούσα ανακοίνωση  να δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας, καθώς και στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας.