array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι & ΙΙ – Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2210/28-06-2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: ΩΠΥΙ4653ΠΣ-ΚΛΞ).

Η ανωτέρω οριστική απόφαση ένταξης αφορά σε επιπλέον ενενήντα πέντε (95) ερευνητικά έργα/πράξεις. Συγκεκριμένα:

α) Τρίτη (3η) και τελευταία τμηματική ένταξη 14 ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Με την παρούσα απόφαση το πλήθος των έργων που συνολικά εντάσσονται στην Παρέμβαση Ι ανέρχεται σε 154 έργα.

β) Δεύτερη (2η) τμηματική ένταξη 81 ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α’ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικής Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Με την παρούσα απόφαση το πλήθος των έργων που μέχρι στιγμής εντάσσονται στην Παρέμβαση ΙΙ ανέρχεται σε 124 έργα από τα 498 της Παρέμβασης ΙΙ.

Οι δικαιούχοι των ενενήντα πέντε (95) ερευνητικών έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με την παρούσα Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, που θα εξεταστούν σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 95 ερευνητικών έργων) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της απόφασης απόρριψης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης  απόρριψης, δηλαδή μέχρι την 18.07.2018. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με τις αποφάσεις μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA-EDK-A@gsrt.gr με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ …_Τ1ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).