array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design1"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει υποψηφιότητα για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για Βιολόγο MSc-Υποψήφιο Διδάκτορα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, με σύμβαση υποτροφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: prosopiko@pasteur.gr

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης υποτροφίας Βιολόγου MSc-Υποψήφιου Διδάκτορα».

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται.

Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210-6478858, 210-6478857, 214 4047533 ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopiko@pasteur.gr