array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η ειδική δράση «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά ΥΛΙΚΑ» αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις.

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερικό και εθνικό επίπεδο.

Η δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

την επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε εστιασμένες Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό την μεγιστοποίηση της  ωφέλειας για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την έξυπνη εξειδίκευση,
την  ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας/παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και την διείσδυση τους σε νέες αγορές,
την ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχικού/ ερευνητικού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων,
την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας,
την ενίσχυση συνεργασιών επιχειρήσεων -ερευνητικών φορέων και δικτύωση των μερών της αλυσίδας αξίας των υλικών, τεχνολογιών και εφαρμογών για αποφυγή κατακερματισμού των πόρων.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 14 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 20 εκ. €.

Η δράση  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα στους Άξονες Προτεραιότητας 01  και  01Σ, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β και στον Ειδικό Στόχο 1.1.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι συμπράξεις ερευνητικών φορέων[1] και επιχειρήσεων[2] κάθε μεγέθους με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμπράξεων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Αριθμός και Είδος Φορέων

Ελάχιστο ποσοστό  προϋπολογισμού των επιχειρήσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού

Έργα σε Ε&Τ προτεραιότητες του υποτομέα

Α. Βιομηχανικά Υλικά

3-6 φορείς

Min. 2 επιχειρήσεις στους 3-4 φορείς

Min. 3 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς

50%

Έργα σε Ε&Τ προτεραιότητες του υποτομέα

Β. Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά

3-6 φορείς

Min. 1 επιχείρηση στους 3-4 φορείς

Min. 2 επιχειρήσεις στους 5-6 φορείς

30%

Το φυσικό αντικείμενο των προτάσεων θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά σε μια συγκεκριμένη Ε&Τ προτεραιότητα του Παραρτήματος Α’ (Κριτήριο ένταξης/αποκλεισμού) της παρούσας προδημοσίευσης και να αποσκοπεί στην ανάπτυξη/βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:

– Δαπάνες προσωπικού,

– Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού,

– Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει,

– Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:

– Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα με κατώτατο επιλέξιμο συνολικό προϋπολογισμό  200.000€ και ανώτατο 500.000€ με διάρκεια υλοποίησης από δέκα οκτώ (18) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες..

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μική, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80% , ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

Α.    Ποιότητα – αξιοπιστία των φορέων

Β.    Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης

Γ.    Επιπτώσεις – Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Στην αναλυτική πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr ) θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

E&T Προτεραιότητες

Α. Βιομηχανικά Υλικά

1.   Μεταποίηση και Διεργασίες (Manufacturing and Processes)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διεργασιών παραγωγής με έμφαση την μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας.

1.2 Ενσωμάτωση και ολοκλήρωση μη-συμβατικών τεχνολογιών (π.χ. τεχνολογίες κατεργασίας υλικών βασισμένες στη φωτονική, τεχνολογίες ψεκασμού, υπερ- ή υπο-ηχητικές διεργασίες, ψηφιακές τεχνολογίες, μέθοδοι σύνδεσης ανόμοιων υλικών, additive manufacturing) για την ανάπτυξη νέων πολύ λειτουργικών ή υβριδικών διεργασιών

2.  Βιομηχανικά Υλικά και Πρώτες Ύλες για Κατασκευές (Building and Infrastructure Materials),   Μηχανολογικές κατασκευές και υλικά Ευρείας κατανάλωσης (consumer goods)

2.1 Ανάπτυξη προηγμένων υλικών (κράματα, σύνθετα) και διεργασίες παραγωγής και διαμόρφωσής αυτών για χρήσεις στις μεταφορές, κατασκευές και τον ενεργειακό τομέα π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυπηγική, ναυπηγική, αρχιτεκτονικές χρήσεις, ειδικές χρήσεις στις κατασκευές καθώς και ανάπτυξη και παραγωγή υλικών συσκευασίας τροφίμων και γεωργικών προϊόντων.

2.2 Αξιοποίηση εθνικών βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

2.3 Ανάπτυξη νέων δομικών υλικών για κατασκευές βελτιωμένης περιβαλλοντικής και λειτουργικής επίδοσης.

Β. Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά

1.  Βιοϋλικά

1.1 Βιοεμφυτεύματα

– Ικριώματα Μηχανικής και Αναγέννησης Ιστών

– Εμφυτεύσιμα Μικρο/Νανο συστήματα

1.2 Διαγνωσιοθεραπευτικά Βιοϋλικά

– Νέα διαγνωσιοθεραπευτικά βιουλικά

– Διαγνωσιοθεραπευτικές διάταξεις

2.  Υλικά για ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές και φωτονικές τεχνολογίες

2.1 Υλικά με εφαρμογή στην μικρο-νανοηλεκτρονική

– Υλικά συμβατά με την τεχνολογία πυριτίου

– Υλικά για ηλεκτρονικά ισχύος (π.χ. GaN, SiC)

– Υλικά για φωτονικές τεχνολογίες

2.2 Υλικά για μικροσυστήματα

2.3 Υλικά για εύκαμπτα υποστρώματα

2.4 Υλικά για την τεχνολογία των ηλιακών κυψελών

3.  Πολύ-λειτουργικά Υλικά – Ευφυή Υλικά – Επιστρώσεις

3.1 Πολύ-λειτουργικά -Ευφυή Υλικά που ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα με κυριότερες εφαρμογές στον τομέα των Μεταφορών και των Κατασκευών

– Υλικά Μνήμης Σχήματος

– Πιεζοηλεκτρικά υλικά (Piezoelectric)

– Μαγνητο- και Ηλεκτρο-ρεοστατικά υλικά (Magneto- & Electro-reostrictive)

– Συστήματα Αυτοϊασης (Self-healing systems)

3.2  Πολύ-λειτουργικά Υλικά για Ενεργειακές Εφαρμογές (Μετατροπή, Αποθήκευση και Εξοικονόμηση Ενέργειας)

– Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών

– Θερμοηλεκτρικά Υλικά (Thermoelectric Materials)

– Ευφυή συστήματα μετατροπής ενέργειας (energy conversion systems)

–   Χρωμογενή (θερμοχρωμικά, ηλεκτροχρωμικά, φωτοχρωμικά), φωτοκαταλυτικά και αυτοκαθαριζόμενα υλικά

– Νανοπορώδη Υλικά για αποθήκευση/διαχωρισμό αερίων ενεργειακού ενδιαφέροντος

3.3 Πολύ-λειτουργικά Συστήματα Υλικών για την προστασία Κατασκευών, Μνημείων και λοιπών δομικών εφαρμογών, φιλικά προς το περιβάλλον

– Τροποποιημένα νανοσύνθετα υλικά

– Υλικά στερέωσης, ενίσχυσης και πλήρωσης

– Ανάπτυξη νανοσύνθετων υπερυδρόφοβων υμενίων

3.4  Νέα υλικά, βελτίωση χρησιμοποιούμενων υλικών και νέες εφαρμογές υλικών λεπτών επιστρώσεων

– Επιστρώσεις με φυσική λειτουργικότητα

– Επιστρώσεις με φυσικοχημική λειτουργικότητα

3.5  Ανάπτυξη διεργασιών εναπόθεσης και επεξεργασίας επιστώσεων και τροποποίησης επιφανειών

4.  Προηγμένα Νανοϋλικά και Νανοσύνθετα Υλικά

4.1 Σύνθετα πολυμερικής μήτρας με φυτικές νανο-προσμίξεις ως ενισχυτική φάση (π.χ. κυτταρίνη)

4.2 Νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας με χρήση πυριτικών προσμίξεων ( π.χ. SiΟ2)

4.3 Νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας με διασπορά νανοσωματιδίων ευγενών μετάλλων (Ag, Au, κλπ)

4.4 Πολυμερή Νανοσύνθετα με βάση το γραφένιο και άλλα 2-σδιάστατα υλικά

4.5 Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας με νανοσωλήνες άνθρακα (Single-double wall )

4.6 Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας με διασπορά μεταλλικών νανοσωματιδίων  (Ni, Fe, Co, κλπ)

[1] Ως ερευνητικός φορέας νοείται ένας φορέας, όπως Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο/ινστιτούτο ή φορείς του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4310/2014, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

[2] Ως επιχείρηση νοείται κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, έχουσα νομική μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.