Γενικές Πληροφορίες

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσει μία (1) θέση τεχνικού εργαστηρίου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Δεκεμβρίου 2021

Πηγή : εδώ