array(3) {
  ["design"]=>
  NULL
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4310/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016. Για τη Γ’ βαθμίδα, τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται είναι :
– να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.
Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και ανάτυπα εργασιών σε επτά (7) αντίτυπα.
3. Περιληπτική έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων σε επτά (7) αντίτυπα.
4. Τρία (3) ονόματα ερευνητών/καθηγητών (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές.
5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να υποβληθούν και επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό.
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
Κατάθεση δικαιολογητικών/επικοινωνία:
– Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό αποστολής εταιρείας ταχυμεταφορών έως την καταληκτική ημερομηνία) στην κατωτέρω διεύθυνση. Να εσωκλείεται και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή.
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04 Πάτρα
Υπόψη Π. Βέργη
Τηλ. 2610 965206
– Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: vergi@iceht.forth.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 8 Μαΐου 2017.