array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, για το διορισμό των έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. β του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016)
Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ).

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) αποτελεί όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ). Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης
σχημάτων σύμπραξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Προσόντα επιλογής των μελών του ΠΣΕΚ Θεσσαλίας.

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία τα έξι (6) είναι καθηγητές σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα, εποπτευόμενα από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου και να έχουν τουλάχιστον πενταετή ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Θητεία των μελών του ΠΣΕΚ.

Η θητεία των μελών του ΠΣΕΚ είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία της αρχικής επιλογής.

Προθεσμία – Υποβολή Αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα περιέχει:
α. σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο):
1) την αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναφέρεται η ιδιότητα του υποψηφίου (Καθηγητής Α.Ε.Ι., Ερευνητής ή Επιστήμονας που προέρχεται από επαγγελματικό επιμελητήριο, επιστημονικό σύλλογο, πολιτιστικό φορέα, τοπική αυτοδιοίκηση, παραγωγικό φορέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας),
2) το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, και 3) υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, εφόσον ζητηθούν από την Πενταμελή  Επιτροπή.
β. σε ηλεκτρονική μορφή (ένα cd στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του ενδιαφερομένου): 1) το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, 2) τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, και 3) τα λοιπά αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, την υποψηφιότητά του.

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην Περιφέρεια  Θεσσαλίας/Διεύθυνση Διοίκησης (Ταχ. Δ/νση Διοικητήριο, ΤΚ 41110, ΛΑΡΙΣΑ, υπόψη κας Μ. Κλωστράκη) με την ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΠΣΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ξεκινά από 17/2/2017 έως 26/2/2017 και ώρα 13:00.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)  καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Υπηρεσίες. Αντίστοιχα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Υποψηφιότητα που υποβάλλεται μεταγενέστερα της προαναφερόμενης προθεσμίας, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο, στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).