1. Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι  η Ε.Επιτροπή  ανακοίνωσε στις 27/5/2021  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών του EIC Board.
Το EIC Board θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό  όργανο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας  (European Innovation Council -EIC) του Ορίζοντα Ευρώπη και θα απαρτίζεται από εκπροσώπους όλου του φάσματος του οικοσυστήματος καινοτομίας (ερευνητές, επιχειρηματίες, επενδυτές κλπ).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους λήγει στις 30 Ιουνίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο:
https://eic.ec.europa.eu/news/commission-seeks-leading-innovators-european-innovation-council-board-2021-05-27_en