Γενικές Πληροφορίες

Παράταση της Προθεσμίας: 21 Ιανουαρίου 2019, ώρα 13.00μμ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology -EIT) δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στα γραφεία του στη Βουδαπέστη με έναρξη την άνοιξη του 2019.
Oι ασκούμενοι θα δουλέψουν στα ακόλουθα πέντε τμήματα:

  • Μονάδα Διοίκησης του ΕΙΤ (Γραφείο Διευθυντή)
  • Μονάδα επικοινωνίας και σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Μονάδα Κοινοτήτων Καινοτομίας
  • Μονάδα στρατηγικής και επιπτώσεων
  • Μονάδα  υπηρεσιών και χρηματοδότησης

Περισσότερες πληροφορίες  για το προφίλ των ασκούμενων, τα κριτήρια επιλογής, την μηνιαία επιχορήγηση, καθώς και ο σύνδεσμος για την υποβολή των αιτήσεων είναι διαθέσιμα  στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://eit.europa.eu/collaborate/careers/vacancies/traineeship-call-applications-0