array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design1"
 ["link"]=>
 string(2) "97"
 ["back_text"]=>
 string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για την κάλυψη θέσης εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την διαχείριση των χρηματοδοτούμενων από την ΓΓΕΚ έργων της πρωτοβουλίας Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA).

 1. Αντικείμενο εργασιών

Η ως άνω παροχή υπηρεσιών υποστήριξης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή ετήσιων προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, την έκδοση Αποφάσεων Ένταξης και Αποφάσεων Χρηματοδότησης, την καταβολή προκαταβολών και πληρωμών, τη διαχείριση τροποποιήσεων των Αποφάσεων Χρηματοδότησης και των Τεχνικών Παραρτημάτων.

 1. Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου – ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
 • Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αντικείμενα: σχεδιασμό/κατάρτιση προκηρύξεων ή/και οδηγών εφαρμογής για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών έργων, διαχείριση ή/και υλοποίηση ή/και παρακολούθηση/έλεγχο της υλοποίησης ή/και πιστοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε ιδιότητα, μετά την κτήση του πτυχίου.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (C2).
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).
 • Επιθυμητά προσόντα

 Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

 • Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών μετά την κτήση του πτυχίου, σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αντικείμενα: σχεδιασμό/κατάρτιση προκηρύξεων ή/και οδηγών εφαρμογής   για   χρηματοδότηση   ερευνητικών   έργων,   αξιολόγηση   προτάσεων ερευνητικών/επιστημονικών έργων, διαχείριση ή/και υλοποίηση ή/και παρακολούθηση/έλεγχο της υλοποίησης ή/και πιστοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με οποιαδήποτε ιδιότητα. Σε όλες τις περιπτώσεις η επαγγελματική εμπειρία τεκμηριώνεται με βεβαίωση Εργοδότη, ή συμβάσεις εργασίας/έργου ή/ και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.
 1. Λοιπά στοιχεία

 Έδρα: Η έδρα της ΓΓΕΚ βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφόρο Μεσογείων 14-18.

 Είδος απασχόλησης, διάρκεια και αποδοχές

Σύμβαση έργου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την τεχνική βοήθεια της Δράσης Prima.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως 21/11/2022   e.loverdou@gsrt.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 130 0166