array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Αρχική δημοσίευση : 11-05-2021

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε Ερευνητικούς Φορείς του Αρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, εκτός της περίπτωσης Β για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η ωρίμανση του οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας, ώστε να μπορεί με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της Έρευνας που πραγματοποιείται στους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς της χώρας. Ο σκοπός της Πρόσκλησης είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες δομές, οι διαδικασίες και οι ανθρώπινοι πόροι που θα υποστηρίζουν τη Μεταφορά Τεχνολογίας σε ΑΕΙ και Ερευνητικούς φορείς του Άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει, εκτός της περίπτωσης Β, στα/στους οποία/οποίους δε λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας με στόχο:

-Να υποστηριχθεί το μέγιστο ποσοστό των Ερευνητών και των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων,
-Να αναπτυχθούν οι απαραίτητες διαδικασίες Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα διασφαλίσουν και θα μεγιστοποιήσουν το όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους στις δραστηριότητες Μεταφοράς τεχνολογίας: Εφευρέτες,  Φορείς, Βιομηχανία, Οικονομία, Κοινωνία,
-Να γίνει δυνατή η χρηματοδότηση σε βάθος χρόνου των δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας,
-Να δημιουργηθούν οι πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές δομές.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/
από την 12/05/2021 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 11/10/2021 15:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=205&cs .