array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η ΓΓΕΤ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με 41747/18.3.2019 (ΑΔΑ: Ω63Β4653ΠΣ-ΙΜ0) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Μη-Επιλέξιμων προς χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Κίνας».

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των είκοσι-πέντε (25) επιλέξιμων έργων του σημείου 2 της παρούσας (του Παραρτήματος Ι), θα πρέπει το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της παρούσας Απόφασης (ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 Απριλίου 2019), να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης, στο Πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ, γρ. 1, ισόγειο (Μεσογείων 14-18). Δύναται να δοθεί παράταση δέκα (10) επιπλέον εργάσιμων ημερών μετά από αιτιολογημένο αίτημα των δικαιούχων.

Η παρούσα Απόφαση δεν αφορά σε οριστική Απόφαση Ένταξης/απόρριψης των ερευνητικών έργων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αναλυτική βαθμολογία (μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ) και να υποβάλουν ένσταση μετά την έκδοση της τελικής Απόφασης Ένταξης/Απόρριψης.

Η Απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω63Β4653ΠΣ-ΙΜ0) και αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

Για πληροφορίες και κατάθεση των φακέλων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής στελέχη της ΓΓΕΤ: