array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας:

Α) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 89429 – 06-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΖΝ46ΜΤΛΡ-40Θ) απόφαση με θέμα: Πρώτη / 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» – Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ.

Β) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 89428 – 06-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ6Υ46ΜΤΛΡ-ΝΧΚ) απόφαση με θέμα: Πρώτη / 1η τροποποίηση Απόφασης απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υπεβλήθησαν από επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» – Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ.

Μετά την έκδοση της ως άνω πρώτης τροποποίησης της απόφασης ένταξης, θα επιχορηγηθούν επί πλέον ογδόντα τέσσερις / 84 ωφελούμενες επιχειρήσεις, με το συνολικό αριθμό των ωφελουμένων να ανέρχεται σε εκατόν σαράντα τέσσερις / 144.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι εντάχθηκαν στη Δράση καθώς και αυτοί των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της αντίστοιχης απόφασης, η οποία θα εξετασθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του κεφαλαίου 10.4 «Διαδικασία Ενστάσεων» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ στο πεδίο «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ») προς την ΓΓΕΚ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά / 7 εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΚ, και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.