beta version icon
1. Γενικές Πληροφορίες

Ο όρος Clawback σημαίνει την επιστροφή χρηματικού ποσού από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς το δημόσιο, και συγκεκριμένα προς τον ΕΟΠΥΥ ή/και το Υπουργείο Υγείας, και προκύπτει ετησίως από την υπέρβαση του προκαταβολικά προκαθορισμένου ορίου του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. 

Οι όροι και η διαδικασία συμψηφισμού για το έτος 2020 ορίστηκαν στην υπ’ αριθμ. Γ.Π. B1 Β2/84482/23.12.2020 (Β΄5863) Κοινή Υπουργική Απόφαση και κατ’ έτος με τις προς τούτο εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας έχει ορισθεί ως επισπεύδουσα αρχή για την διαδικασία πιστοποίησης των υποβληθέντων αιτημάτων από τις φαρμακευτικές εταιρείες για τον συμψηφισμό clawback.

Σύμφωνα δε με την ως άνω ΚΥΑ, τα νοσοκομεία και ο ΕΟΠΥΥ αφού ολοκληρώσουν την διαδικασία της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων από τους ΚΑΚ για τον καταλογισμό του Clawback του έτους αναφοράς αποστέλλουν αίτημα χρηματοδότησης από το δεσμευμένο ποσό του επενδυτικού Claw back στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας ισόποσο με την διαφορά που έχει προκύψει από το Claw back που έχει καταλογιστεί και αυτό που εν τέλει θα εισπραχθεί με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω της συμμετοχής των ΚΑΚ στο πρόγραμμα του επενδυτικού Claw back και του συμψηφισμού των επενδύσεων αυτών με το καταλογισθέν Claw back. H Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας επιχορηγεί τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία με τα αντίστοιχα συνολικά ποσά βάσει των προαναφερόμενων.

Η ΓΓΕΚ έχει ήδη εφαρμόσει το  μέτρο για τα έτη 2019 και 2020.

ΕΤΟΣ 2019: Υπεβλήθησαν τριάντα έξι / 36 αιτήματα με πλήρεις φακέλους από φαρμακευτικές εταιρείες για έργα έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων ή/και επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής που υλοποίησαν. Εξ αυτών, δέκα τέσσερα / 14 αιτήματα αφορούσαν σε  δαπάνες τόσο έργων Έρευνας και Ανάπτυξης όσο και Επενδυτικών Σχεδίων.

Το ποσό που αιτήθηκαν προς συμψηφισμό οι φαρμακευτικές εταιρείες/δικαιούχοι  ανερχόταν σε 26.153.807,40 € για δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης και 55.642.072,85 € για δαπάνες Επενδυτικών Σχεδίων.

-για δαπάνες έργων Έρευνας και Ανάπτυξης  συμψηφίστηκε ποσό 22.370.974,97 €, ήτοι ποσοστό συμψηφισμού 100%,

-ενώ για τα Επενδυτικά Σχέδια συμψηφίστηκε ποσό 27.629.025,03 €, ήτοι  ποσοστό συμψηφισμού 57,1%.

Το προϋπολογισθέν προς συμψηφισμό ποσό ανερχόταν συνολικά σε 50.000.000 € και είχε κατανεμηθεί ισόποσα για τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης και τις δαπάνες Επενδυτικών Σχεδίων. Από την πρώτη κατηγορία, δεν απορροφήθηκε ποσό 2.629,025,03 €, το οποίο, όπως προβλεπόταν στη σχετική ΚΥΑ, μεταφέρθηκε στην κατηγορία των δαπανών Επενδυτικών Σχεδίων.

ΕΤΟΣ 2020: Υπεβλήθησαν πενήντα δύο / 52 αιτήματα με πλήρεις φακέλους, από φαρμακευτικές εταιρείες, για έργα έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων ή / και επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής που υλοποίησαν. Εξ’ αυτών, δέκα εννέα / 19 φαρμακευτικές εταιρείες υλοποίησαν δραστηριότητες τόσο έργων Ε&Α όσο και Επενδυτικών Σχεδίων.

Το ποσό που αιτήθηκαν προς συμψηφισμό ανήλθε σε 91.221.135,10 € για δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης και 92.122.581,11 € για δαπάνες Επενδυτικών Σχεδίων.

Επιλέξιμο ποσό προς συμψηφισμό, μετά τη διενέργεια των ελέγχων 90.609.368,40 € (για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης) και 92.008.318,82 € (για Επενδυτικά Σχέδια)

-για δαπάνες έργων Έρευνας και Ανάπτυξης συμψηφίστηκε ποσό 50.000.000 €, ήτοι ποσοστό συμψηφισμού 55,182%

– για τα Επενδυτικά Σχέδια συμψηφίστηκε ποσό 50.000.000 €, ήτοι ποσοστό συμψηφισμού 54,343%.

Το προϋπολογισθέν προς συμψηφισμό ποσό ανερχόταν συνολικά σε 100.000.000 € και κατανεμήθηκε ισόποσα για τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης και τις δαπάνες Επενδυτικών Σχεδίων.

Clawback περιόδου 01.01.2021 – 31.07.2021.

Έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η ως άνω επισυναπτόμενη η  ΚΥΑ για την περίοδο 01.01 έως 31.07.2021.

Περί το τέλος μηνός Σεπτεμβρίου, η ΓΓΕΚ θα προβεί σε ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, για την υποβολή αιτημάτων συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου επταμήνου του έτους 2021 και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, κατ εφαρμογήν των προβλεπομένων στην ΚΥΑ.