array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design2"
 ["link"]=>
 string(2) "97"
 ["back_text"]=>
 string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους ότι δέχεται αιτήματα για τη χορήγηση βεβαίωσης που αφορά στο συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης για τις δαπάνες του έτους 2020.

Τα υποβληθέντα αιτήματα θα εξεταστούν κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αρθμ. B1 B2 84482/23.12.2020 (Β΄5863) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής – Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες του έτους 2020».

Οι Δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, αιτήματα χαρακτηρισμού των δαπανών ως Έρευνας και Ανάπτυξης ή / και ως δαπανών που σχετίζονται με την εκτέλεση Επενδυτικών Σχεδίων για το έτος 2020, έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

Τα  αρχεία πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Την υπ’ αρθμ. B1 B2 84482/23.12.2020 (Β΄5863) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής – Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες του έτους 2020.».
 2. Το έντυπο υποβολής στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Έργου Έρευνας και Ανάπτυξης (Έργο Ε&Α), συμπληρωμένο στην ελληνική γλώσσα. Εάν η επιχείρηση υλοποίησε περισσότερα του ενός ερευνητικά έργα, για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτών θα συμπληρώνεται αντίστοιχος αριθμός εντύπων.
 3. Το έντυπο υποβολής στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής (Επενδυτικό Σχέδιο).
 4. Φόρμα πιστοποίησης Έργων Ε&Α σε μορφή excel.
 5. Φόρμα πιστοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων σε μορφή excel.
 6. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης συμψηφισμού (clawback).
 7. Υποδείγματα Ι και ΙΙ Υπεύθυνων Δηλώσεων του Νομίμου Εκπροσώπου του δικαιούχου.

 

Στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19), οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν το φάκελλο, με τα ως άνω αρχεία / δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Διεύθυνση Υποστήριξης Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Καινοτομίας, σε ψηφιακή μορφή (usb) χωρίς την υποβολή του σε έντυπη μορφή.

Τα υποβληθέντα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται με αίτηση, (διαβιβαστικό), του ενδιαφερόμενου δικαιούχου σε ψηφιακή μορφή και έντυπη μορφή (στην περίπτωση που κατατεθούν), προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Τα αιτήματα συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο ή εκπρόσωπο του, ή μέσω ταχυδρομείου, ή εταιρειών ταχυμεταφοράς, θα παραδίδονται στην είσοδο της Υπηρεσίας,

Μεσογείων 14  – 18, 11527 Αθήνα.

Παρακαλούμε όπως αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ηλεκτρονική αποστολή των προβλεπομένων δικαιολογητικών. Το συνολικό μέγεθος αποστολής αρχείων με ηλεκτρονικά μηνύματα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10MB.

Θα σας ενημερώνουμε με απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα για τον Αριθμό Πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού του υποβληθέντος αιτήματος.

Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά, τα οποία περιλαμβάνονται στους ηλεκτρονικούς φακέλους τεκμηρίωσης των Δικαιούχων, υποβάλλονται σαρωμένα είτε πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) και τα οριζόμενα στην υπ’ αρθμ. 9134 ΕΞ 2020/10.4.2020-ΑΔΑ 99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ, εγκύκλιο με θέμα: «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων»

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), Διεύθυνση Υποστήριξης Έρευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Καινοτομίας, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, T.K. 11527 Αθήνα.

Θεώνη Σοφιανοπούλου:  αρθμ. τηλ.: 213 1300 160, e-mail: tsof@gsrt.gr,

Παρασκευή Οικονόμου:  αρθμ.τηλ.: 213 1300 150,   e-mail: p.oikonomou@gsrt.gr