array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η  προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτημάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266)», εκδόθηκαν από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας και αναρτήθηκαν στη διαύγεια οι κάτωθι αποφάσεις:

Α) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 81682 – 22-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΟΕ46ΜΤΛΡ-ΠΩΠ) απόφαση με θέμα: «Εγκριτική Απόφαση χορήγησης ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

και

Β) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 81681 – 22-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΙΥ46ΜΤΛΡ-ΚΛΟ) απόφαση με θέμα: «Απόφαση απόρριψης αιτημάτων ενίσχυσης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

 

Υπεβλήθησαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων / ΠΣΚΕ εξήντα πέντε / 65 αιτήματα ενίσχυσης.

  • Εγκρίνονται προς χορήγηση ενίσχυσης πενήντα τρία  / 53 έργα / πράξεις κρατικών ενισχύσεων τα οποία πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής και των όρων επιλεξιμότητας και συγκέντρωσαν την Ελάχιστη βαθμολογία Αποδοχής σε κάθε κριτήριο και τη συνολική ελάχιστη βαθμολογία αποδοχής στο σύνολο των κριτηρίων
  • Απορρίπτονται δώδεκα / 12 αιτήματα ενίσχυσης τα οποία δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας.

Οι αιτούντες δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα / 10 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης των αποφάσεων, να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 (Α’258), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 11.2. Διαδικασία Ενστάσεων της πρόσκλησης της Δράσης, έως και την 03η Σεπτεμβρίου 2022.

 

Η ΓΓΕΚ θα ενημερώσει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο τους δικαιούχους των αιτημάτων που εγκρίνονται προς ενίσχυση, όσο και τους υποψηφίους των οποίων το αίτημα ενίσχυσης απορρίφθηκε.