array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

«Σχετικά με διάταξη του νόμου για την έρευνα»

Σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», στο φύλλο της 22/1/16  με τίτλο «Απορίες» το οποίο αναφέρεται σε διάταξη του σχεδίου νόμου για την Έρευνα, ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θέλει να ενημερώσει για τα παρακάτω:

Το  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ) είναι ΝΠΙΔ, φορέας της Γενικής Κυβέρνησης και υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών, και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σύμφωνα δε με το άρθρο 63 του ν.4270/2014,  οι προϋπολογισμοί των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης υιοθετούνται από το όργανο διοίκησης του φορέα και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. Σκοποί του ΚΕΔΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ είναι, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση, διάσωση, διαφύλαξη, τεκμηρίωση και προβολή της τεχνολογικής και βιομηχανικής μας κληρονομιάς. Ταυτόχρονα προάγει την προσέλκυση του ενδιαφέροντος, την εξοικείωση και επιμόρφωση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων, σε θέματα Τεχνολογίας και Θετικών Επιστημών, καθώς και της ανάπτυξης και διάδοσης του καινοτομικού πνεύματος.

Μετά την παραίτηση των μελών του ΔΣ του φορέα (6/6/2014) και εξαιτίας της αδράνειας και αδιαφορίας της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και του τότε Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, δεν ορίστηκε νέο ΔΣ. Ως εκ τούτου, ήταν αδύνατη η  έγκριση του προϋπολογισμού του σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014 και συνεπώς η είσπραξη της τακτικής επιχορήγησης και η πραγματοποίηση δαπανών με αποτέλεσμα την επιδείνωση της ήδη δυσχερούς οικονομικής κατάστασης του φορέα και την αδυναμία κάλυψης ακόμη της μισθοδοσίας του προσωπικού του για πάνω από 6 μήνες.

Κατόπιν τούτων ο φορέας είχε «δύο» επιλογές: ή να σταματήσει κάθε δραστηριότητα αφήνοντας στο δρόμο τους εργαζόμενους και στερώντας την κοινωνία της Β. Ελλάδας από την κοινωνική προσφορά του ή να συνεχίσει τη λειτουργία  του  πραγματοποιώντας  βασικές λειτουργικές δαπάνες, όπως και τελικά έπραξε.

Με δεδομένη την κατάσταση αυτή, από την ίδρυσή του, ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ, έδρασε άμεσα προκειμένου καταρχάς να διοριστεί νέο ΔΣ που προτάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και που αποτελείται από πρόσωπα με  κύρος,  γνώσεις  και διάθεση να εργασθούν για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του Φορέα. Επίσης, έγιναν διακανονισμοί με τη Δ.Ε.Η για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτή και ελήφθησαν μέτρα για την πληρωμή του προσωπικού.

Στο σχέδιο νόμου για την Έρευνα στο οποίο αναφέρεται το δημοσίευμα, περιλαμβάνεται διάταξη που θεραπεύει τις συνέπειες που επέφεραν οι παραλείψεις και η αδιαφορία της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της ΓΓΕΤ, παραλείψεις που ανάγκασαν τον Φορέα να προβεί σε βασικές λειτουργικές δαπάνες για να επιβιώσει. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διάταξη αναιρεί την ακυρότητα των δαπανών που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην απουσία έγκρισης προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 63 του 4270. Η διάταξη αυτή δεν υπεισέρχεται στη σκοπιμότητα των δαπανών που έγιναν, πράγμα το οποίο εξετάζεται σήμερα από ορκωτούς λογιστές με ευθύνη του νέου ΔΣ. Είναι προφανές λοιπόν ότι μέσω της διάταξης δεν επιχειρείται η συγκάλυψη μελών των προηγούμενων ΔΣ, όπως το δημοσίευμα υπονοεί.

Επισημαίνεται ότι η εξυγίανση, η εύρυθμη λειτουργία και η ανάπτυξη του ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ αποτελεί πολιτική επιλογή της παρούσας ηγεσίας του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.