array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε:

Η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 360/31.01.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Συμπληρωματικός Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΗΦ346ΜΤΛΡ-ΧΚΑ).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου των σαράντα πέντε (45) ερευνητικών έργων του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω απόφασης, θα πρέπει το αργότερο ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των 45 προτάσεων ανέρχεται σε 13.644.496,70€. Η χρηματοδότηση των ανωτέρω προτάσεων πραγματοποιείται με χρήση των αδιάθετων κονδυλίων του Α’ Κύκλου, ύψους 20.109.355,46€, καθώς και των κονδυλίων ύψους 27.600.633,70€ που προκύπτουν από την μη εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων της Πρόσκλησης σε σχέση με τις αιτήσεις χρηματοδότησης στις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV του Β’ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης. Πρόκειται για τις 45 αιτήσεις χρηματοδότησης του Παραρτήματος ΙΙ «Μη χρηματοδοτούμενες Αιτήσεις χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά» της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις” του B΄ κύκλου της Δράσης,» της με αρ. πρ. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 2719/22.10.2019 απόφασης, ορθή επανάληψη 31.10.2019 (ΑΔΑ: ΩΞΕΨ465ΧΙ8-81Η).

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα IV- Μέρος Β της Αναλυτικής Πρόσκλησης (το οποίο επισυνάπτεται για διευκόλυνσή σας) και να υποβληθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία.pdf αποθηκευμένα σε CD ή USB) στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14 – 18, 115 27 Αθήνα, Γραφείο 505 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 17:00, τηλ 213 1300 244. Σημειώνεται ότι έγκυρα θεωρούνται μόνο τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε έντυπη μορφή, ενώ τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλονται επικουρικά. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του περιεχομένου, υπερισχύει η έντυπη μορφή.

Ο φάκελος θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο που θα απαριθμεί αναλυτικά όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνει με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα IV- Μέρος Β της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Ο αναφερόμενος στην απόφαση έλεγχος δικαιολογητικών για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία κατάθεσής τους στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και για όσες προτάσεις θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη Δράση θα εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν η σχετική Απόφαση Ένταξης.

Η ανωτέρω απόφαση ΔΕΝ αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των ερευνητικών έργων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με τις αποφάσεις μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι_Τ2ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).