Γενικές Πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας #ΓΓΕΚ συμμετέχει με εκδήλωση στην 7η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας #PatrasIQ στην ενότητα: «Μηχανισμοί Χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας 2021-2027», την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Καθ. Αθανάσιος Κυριαζής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην αίθουσα «Συνεδριακό 1» .

Εγγραφείτε: https://patrasiq.gr/registration-visitor/

Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί 4-6 Δεκεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες: https://patrasiq.gr/