array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

«Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστου Βασιλάκου με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων, τους ακαδημαϊκούς και παραγωγικών φορείς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας» Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης- Παρασκευή, 29/8/2014

Στο πλαίσιο της περιοδείας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Περιφέρεια της  Θράκης,  ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος, παρουσία του Υπουργού Παιδείας  κ. Ανδρέα Λοβέρδου, του Υφυπουργού κ. Ανδρέα Δερμεντζόπουλουτου νέου Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης κ. Γιώργου Παυλίδη και των νέων πρυτανικών αρχών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, πραγματοποίησε συνάντηση , την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 , στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης με τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας , τους ακαδημαϊκούς και παραγωγικούς φορείς για θέματα πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Ο Γενικός Γραμματέας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος, κατά την αρχική του τοποθέτηση, τόνισε ότι βασική προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελεί η ενίσχυση του Βόρειου Άξονα της χώρας στον τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας, η ενίσχυση του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της Θράκης ώστε να αποτελέσει το βασικό πυλώνα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της παραγωγής, διάδοσης και ενσωμάτωσης της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι νέες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες που παράγονται πολλές φορές από την έλλειψη πρόσβασης στη νέα τεχνολογία.

Κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε πρωτίστως στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε σχέση με τις επιδόσεις της στους τομείς της ΕΤΑΚ σύμφωνα με τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με κυριότερες την αναβάθμιση και τη διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, την ανάπτυξη κρίσιμης μάζας σε επιστημονικές περιοχές που είναι άκρως συναφείς με το επιχειρηματικό προφίλ της, την ενίσχυση των δεσμών επιχειρηματικού – ερευνητικού τομέα με την υποστήριξη της περιφερειακής διοίκησης και την «υποβοηθούμενη διέγερση» της απορρόφησης γνώσης, του πειραματισμού και του επιχειρηματικού δυναμισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε επίσης και στις δράσεις που προβλέπονται στη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι οποίες θα ενισχύσουν τόσο την έρευνα στις επιχειρήσεις ( ΠΑΒΕ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ), όσο και τη διάχυση γνώσεων και μεταφορά τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε και στο τελευταίο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας, το «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)», μέσω του οποίου η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης έλαβε το ποσό του 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ τόνισε ότι στο εξής ο νέος σχεδιασμός και όλα τα προγράμματα θα είναι μετρήσιμα, θα περιλαμβάνουν δείκτες, έτσι ώστε να υπάρχουν απτά αποτελέσματα τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Δρ. Χρήστος Βασιλάκος ανέφερε ακόμα πως σε λίγες ημέρες κατατίθεται στη Βουλή ο νέος Νόμος για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, ο οποίος ενισχύει ακόμα περισσότερο το ρόλο των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, με επίκεντρο την άμεση συνέργεια και συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρηματικότητας. Επεσήμανε ακόμα πως το Υπουργείο μελετά την πρόταση για τη σύσταση ενός Ερευνητικού Κέντρου στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης, βασικές προτεραιότητες του οποίου θα είναι ο τομέας της αγροδιατροφής και  των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Τέλος, έκανε λόγο και για τη δημιουργία των 7μελών θεσμοθετημένων Περιφερειακών Επιστημονικών Συμβουλίων, τα στελέχη των οποίων θα προέρχονται από την αγορά, την Περιφέρεια και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα οποία θα είναι καθ’ όλα υπεύθυνα για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση όλου του επιχειρησιακού προγράμματος έρευνας και τεχνολογίας της κάθε Περιφέρειας.

Ακολούθως, ο νέος Περιφερειάρχης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γιώργος Παυλίδης, αφού παρέθεσε τις θέσεις της νέας Περιφερειακής αρχής σχετικά με τα ζητήματα καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης στην Περιφέρεια, ζήτησε από όλους τους παρευρισκομένους τη διαμόρφωση ενός συνολικού περιφερειακού, αναπτυξιακού και στρατηγικού σχεδιασμού με πυλώνες τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας που θα οδηγήσουν στην άμεση εισροή νέων πόρων. Αναφορικά δε με την πρόταση του Γενικού Γραμματέα Δρ. Χρήστου Βασιλάκου για τη σύσταση ενός Ερευνητικού Κέντρου στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης, εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του υπογραμμίζοντας πως κατ’ αυτό τον τρόπο θα εγκατασταθούν ή θα διέλθουν από την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης  8 από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά στη σύνδεση Πανεπιστημίου – Βιομηχανίας  έκανε κατά την τοποθέτησή του και ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. Νίκος Αγγελίδης, ο οποίος απαριθμώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης τόνισε πως τα πλεονεκτήματα αυτά θα πρέπει να μετουσιωθούν όλα μαζί σε ένα σχεδιασμό και προγραμματισμό που θα οδηγήσει μέσω έρευνας και τεχνολογίας σε ένα άλλο μοντέλο πιο ανταγωνιστικό. Κατέθεσε, τέλος, και την πρότασή του για τη δημιουργία ενός Ερευνητικού Κέντρου στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης , καθώς επίσης και για μια σειρά χρηματοδοτήσεων οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τα γειτονικά κράτη.