array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η

Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 253/27.01.2022 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα:

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 (ΑΔΑ: ΨΕΒ346ΜΤΛΡ-ΧΥΘ).

Με την ανωτέρω απόφαση ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας αποφασίζει την τροποποίηση της Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 5661/16.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΕΥ46ΜΤΛΡ-ΕΧΚ) Απόφασης με θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205, και ειδικότερα την ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ της πρότασης και των δικαιολογητικών ένταξης ΕΩΣ την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 5661/16.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΓΕΥ46ΜΤΛΡ-ΕΧΚ) Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από το Ελλάδα 2.0 στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των 36 προτάσεων ερευνητικών έργων θα πρέπει το αργότερο έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και φάκελο δικαιολογητικών ως εξής:

1. Την Αίτηση Χρηματοδότησης (σύμφωνα με το Παράρτημα Β1) ΚΑΙ

2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Β2).

Η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική και μη τήρησή της οδηγεί σε απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα υποβάλουν την Αίτηση Χρηματοδότησης ΚΑΙ τον Φάκελο Δικαιολογητικών ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία σε μορφή .pdf αποθηκευμένα σε CD ή USB) συνοδευόμενα από έγχαρτο διαβιβαστικό έγγραφο προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ που θα απαριθμεί όλα τα δικαιολογητικά.

Η ανωτέρω απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16971_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).