«Πρόσκληση σε συνάντηση της Ολομέλειας της Πλατφόρμας «ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ» σχετικά με τη διαμόρφωση Ε&Τ προτεραιοτήτων του τομέα, στο πλαίσιο επικείμενης προκήρυξης Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»

Σας καλούμε στην συνάντηση της Ολομέλειας της Πλατφόρμας «ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ» για την διαμόρφωση προτεραιοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας αναφορικά με τον εν λόγω τομέα στο πλαίσιο επικείμενης προκήρυξης, Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα την Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 10:00-14:00.

Στη συνάντηση καλούνται να συμμετέχουν τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ» καθώς επίσης οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα, όπως εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και βασικές επιχειρήσεις του κλάδου, η Ομάδα της Εθνικής μας εκπροσώπησης στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ «Ορίζοντας 2020», εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα καθώς επίσης εκπρόσωποι των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών.

Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η παρουσίαση ερευνητικών προτεραιοτήτων και δράσεων που αφορούν στον τομέα «ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ» σύμφωνα με την στρατηγική της «ευφυούς» εξειδίκευσης, στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020, και αναφορικά με την ως άνω αναφερόμενη επικείμενη προκήρυξη Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, θα μπορέσει να λειτουργήσει ως καταλύτης για ακόμη σημαντικότερες συνεργασίες στο μέλλον μεταξύ της ερευνητικής, πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής Κοινότητας με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας. Για το καλύτερο συντονισμό της συνάντησης, παρακαλούμε συμπληρώστε το δελτίο συμμέτοχής:

https://goo.gl/forms/Efj2bwMEwhQzja3P2

για να ενημερώσετε τον Δρ. Βασίλη Σταματόπουλο, υπεύθυνο πλατφόρμας της ΓΓΕΤ (e-mail: vstamatopoulos@help-forward.gr ) ότι θα παρευρεθείτε εσείς ή κάποιος εκπρόσωπος σας.

Επισυνάπτονται σχετικά με την εκδήλωση αρχεία.

Κατάθεση Παρατηρήσεων Ολομέλειας σχετικά με τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων του τομέα «ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ», στο πλαίσιο επικείμενης προκήρυξης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»