Πρώτο κείμενο βάσης υπό διαμόρφωση. Αναμένεται μέχρι τέλος Ιουλίου 2016.