Η συμβουλευτική ομάδα του τομέα, αφού έλαβε υπόψη της τα σχόλια και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά την ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 12/7 – 6/9/2021 καθώς και τις προτάσεις των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων, διαμόρφωσε τις τελικές προτάσεις των θεματικών παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων Έρευνας και Καινοτομίας για τον τομέα, οι οποίες και εγκρίθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας. Τις τελικές προτεραιότητες μπορείτε να δείτε στην ενότητα «ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ». Με τον τρόπο αυτό, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρούσα φάση της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για τον Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027.»