array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε

Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 2976/17.06.2021 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Εικοστή τέταρτη (24η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (ΑΔΑ: 9ΧΒΩ46ΜΤΛΡ-0ΚΒ).

Με την ανωτέρω απόφαση εντάσσονται είκοσι επτά (27) ερευνητικά έργα του B΄ Κύκλου της Δράσης με Δημόσια Δαπάνη 17.969.295,06€.

Συγκεκριμένα εντάσσονται 2 έργα της Παρέμβασης Ι του Β΄ Κύκλου ΕΔΚ (Τ2ΕΔΚ-01487, Τ2ΕΔΚ-03332) και 25 έργα της Παρέμβασης ΙΙ του Β’ Κύκλου ΕΔΚ (Τ2ΕΔΚ-00152, Τ2ΕΔΚ-00353, Τ2ΕΔΚ-00421, Τ2ΕΔΚ-01105, Τ2ΕΔΚ-01231, Τ2ΕΔΚ-01278, Τ2ΕΔΚ-01658, Τ2ΕΔΚ-01695, Τ2ΕΔΚ-01922, Τ2ΕΔΚ-01924, Τ2ΕΔΚ-02178, Τ2ΕΔΚ-02208, Τ2ΕΔΚ-02494, Τ2ΕΔΚ-02654, Τ2ΕΔΚ-02759, Τ2ΕΔΚ-02795, Τ2ΕΔΚ-03126, Τ2ΕΔΚ-03206, Τ2ΕΔΚ-03325, Τ2ΕΔΚ-03660, Τ2ΕΔΚ-03681, Τ2ΕΔΚ-03741, Τ2ΕΔΚ-04581, Τ2ΕΔΚ-04748, Τ2ΕΔΚ-04829).

Η ανωτέρω απόφαση ενσωματώνει τις εκδοθείσες ανακλήσεις 2 έργων (1 έργο του Α΄ Κύκλου: Τ1ΕΔΚ-05563 και 1 έργο Β΄ Κύκλου: Τ2ΕΔΚ-01626).

Οι δικαιούχοι των είκοσι επτά (27) ερευνητικών έργων, τα οποία εντάσσονται με την Εικοστή τέταρτη (24η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ του εν λόγω ερευνητικού έργου) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της ανωτέρω απόφασης ένταξης, μέχρι την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί (για τα εν λόγω ερευνητικά έργα) μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ…_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).