array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η

Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 661/4.2.2021 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών της Επιτροπής  Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά της Απόφασης Απόρριψης Παράρτημα Ιε «Απορρίπτονται λόγω μη πλήρωσης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής» της Παρέμβασης IΙ «Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικού φορείς» του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΗΤΓ46ΜΤΛΡ-7ΝΒ).

Η απόφαση ΔΕΝ αφορά ενστάσεις επί της βαθμολογίας.

Οι ενστάσεις των δύο (2) προτάσεων με Κωδικούς Τ2ΕΔΚ-00852, Τ2ΕΔΚ-01410, οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορούν το αποτέλεσμα ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών και συγκεκριμένα την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, γίνονται δεκτές.

Οι ενστάσεις των οκτώ (8) προτάσεων με Κωδικούς Τ2ΕΔΚ-00873, Τ2ΕΔΚ-01529, Τ2ΕΔΚ-02375, Τ2ΕΔΚ-02499, Τ2ΕΔΚ-02660, Τ2ΕΔΚ-03413, Τ2ΕΔΚ-05250 και Τ2ΕΔΚ-05265, οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορούν το αποτέλεσμα ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών και συγκεκριμένα την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, δεν γίνονται δεκτές.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής επί των εν λόγω ενστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για τη αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ IΙ_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).