array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η
Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 5381/30.11.2021 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Συμπληρωματική Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙI «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Β΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 6Δ1Υ46ΜΤΛΡ-ΨΡΥ).
Με την ανωτέρω Απόφαση απορρίπτονται οριστικά επτά (7) Αιτήσεις Χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, απορρίπτονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00992 και Τ2ΕΔΚ-02491 λόγω μη προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών και οι αιτήσεις χρηματοδότησης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01117, Τ2ΕΔΚ-03011, Τ2ΕΔΚ-03655, Τ2ΕΔΚ-03657 και Τ2ΕΔΚ-04010 για τις οποίες διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την αιτιολογία για τη μη πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής (https://www.ependyseis.gr, στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ στο μενού Υποβολές, Εκτυπώσεις Αποφάσεων «Εκτύπωση αξιολόγησης» και «Έλεγχος δικαιολογητικών πρότασης ερευνητικού έργου»).
Οι δυνητικοί δικαιούχοι των 7 αιτήσεων χρηματοδότησης που απορρίπτονται έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης, μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσής της.
Ο συντονιστής έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της ανωτέρω απόφασης, μέχρι την Τρίτη 21.12.2021. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.
Η παρούσα απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)
του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr)
της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),
Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).