array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η

Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 3816/18.12.2019 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Δέκατη τρίτη (13η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»  (ΑΔΑ: ΩΥΞ846ΜΤΛΡ-9Υ6).

Με την ανωτέρω απόφαση εντάσσονται είκοσι ένα (21) ερευνητικά έργα με συνολική Δημόσια Δαπάνη 5.134.212,81€ του Β΄ κύκλου. Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ θα συνεχίσει να εντάσσει τμηματικά όσα ερευνητικά έργα του Β΄ κύκλου ολοκληρώνεται ο έλεγχος δικαιολογητικών και πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Συγκεκριμένα με την ανωτέρω απόφαση εντάσσονται τα εξής: Τ2ΕΔΚ-00012 ( MIS: 5052203 ), Τ2ΕΔΚ-00017 ( MIS: 5052044 ), Τ2ΕΔΚ-00112 ( MIS: 5052170 ), Τ2ΕΔΚ-00141 ( MIS: 5052180 ), Τ2ΕΔΚ-00170 ( MIS: 5052182 ), Τ2ΕΔΚ-00671 ( MIS: 5052198 ), Τ2ΕΔΚ-01246 ( MIS: 5052185 ), Τ2ΕΔΚ-01407 ( MIS: 5052199 ), Τ2ΕΔΚ-01435 ( MIS: 5052192 ), Τ2ΕΔΚ-01680 ( MIS: 5052200 ), Τ2ΕΔΚ-01692 ( MIS: 5052201 ), Τ2ΕΔΚ-02111 ( MIS: 5052193 ), Τ2ΕΔΚ-02547 ( MIS: 5052194 ), Τ2ΕΔΚ-02684 ( MIS: 5052204 ), Τ2ΕΔΚ-02724 ( MIS: 5052195 ), Τ2ΕΔΚ-02729 ( MIS: 5052207 ), Τ2ΕΔΚ-03212 ( MIS: 5052196 ), Τ2ΕΔΚ-03412 ( MIS: 5052205 ), Τ2ΕΔΚ-04452 ( MIS: 5052208 ), Τ2ΕΔΚ-04570 ( MIS: 5052197 ), Τ2ΕΔΚ-05199 ( MIS: 5052206 ).

Επιπλέον με την ανωτέρω τροποποίηση απεντάσσονται πέντε (5) έργα για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση ανάκλησης χρηματοδότησης του Α΄ κύκλου. Συγκεκριμένα απεντάσσονται τα εξής: Τ1ΕΔΚ – 00355 ( MIS: 5030547 ), Τ1ΕΔΚ-03028 ( MIS: 5029782 ), Τ1ΕΔΚ-03519 ( MIS: 5027411 ), Τ1ΕΔΚ-04399 ( MIS: 5029765 ) και Τ1ΕΔΚ-05685 ( MIS: 5031824 ).

Οι δικαιούχοι των είκοσι ενός (21) ερευνητικών έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με την Δέκατη τρίτη (13η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 21 ερευνητικών έργων) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της ανωτέρω απόφασης ένταξης, μέχρι την 07.01.2020.

Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί (για τα εν λόγω 21 ερευνητικά έργα) μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ…_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).