array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε

Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ 1685/24.3.2021 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά της Απόφασης Απόρριψης Παράρτημα Ια και Ιγ της Παρέμβασης ΙI «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του B΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: 61ΨΠ46ΜΤΛΡ-34Δ).

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής επί των εν λόγω ενστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για τη αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους.

Από το σύνολο των 586 ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙ Β΄ Κύκλου και οι οποίες αφορούσαν τη βαθμολογία, οι 392 ενστάσεις απορρίπτονται.

Για τις 194 δεκτές ενστάσεις (μερικώς ή ολικώς), η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ εξέτασε τη νέα σειρά κατάταξης που προκύπτει λόγω της νέας βαθμολογίας από την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, και διαπίστωσε ότι:

1) Συνολικά 87 προτάσεις χρήζουν χρηματοδότησης, διότι μετά την αναδιάταξη που προκύπτει (λόγω της νέας βαθμολογίας) βρίσκονται στην φθίνουσα σειρά κατάταξης ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ από -ή στην ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ με- την τελευταία χρηματοδοτούμενη πρόταση του ΙΔΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ και της ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ. Οι κωδικοί των 87 προτάσεων είναι οι ακόλουθοι και η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ θα προχωρήσει στο στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων κονδυλίων.

Τ2ΕΔΚ-00136, Τ2ΕΔΚ-00152, Τ2ΕΔΚ-00340, Τ2ΕΔΚ-00353, Τ2ΕΔΚ-00421, Τ2ΕΔΚ-00547, Τ2ΕΔΚ-00592, Τ2ΕΔΚ-00609, Τ2ΕΔΚ-00842, Τ2ΕΔΚ-00992, Τ2ΕΔΚ-01018, Τ2ΕΔΚ-01105, Τ2ΕΔΚ-01117, Τ2ΕΔΚ-01231, Τ2ΕΔΚ-01278, Τ2ΕΔΚ-01291, Τ2ΕΔΚ-01359, Τ2ΕΔΚ-01394, Τ2ΕΔΚ-01627, Τ2ΕΔΚ-01641, Τ2ΕΔΚ-01658, Τ2ΕΔΚ-01695, Τ2ΕΔΚ-01894, Τ2ΕΔΚ-01921, Τ2ΕΔΚ-01922, Τ2ΕΔΚ-01924, Τ2ΕΔΚ-01955, Τ2ΕΔΚ-02053, Τ2ΕΔΚ-02063, Τ2ΕΔΚ-02135, Τ2ΕΔΚ-02178, Τ2ΕΔΚ-02191, Τ2ΕΔΚ-02208, Τ2ΕΔΚ-02333, Τ2ΕΔΚ-02364, Τ2ΕΔΚ-02391, Τ2ΕΔΚ-02491, Τ2ΕΔΚ-02494, Τ2ΕΔΚ-02569, Τ2ΕΔΚ-02654, Τ2ΕΔΚ-02663, Τ2ΕΔΚ-02717, Τ2ΕΔΚ-02748, Τ2ΕΔΚ-02759, Τ2ΕΔΚ-02795, Τ2ΕΔΚ-02813, Τ2ΕΔΚ-02836, Τ2ΕΔΚ-02899, Τ2ΕΔΚ-02971, Τ2ΕΔΚ-02974, Τ2ΕΔΚ-03011, Τ2ΕΔΚ-03093, Τ2ΕΔΚ-03126, Τ2ΕΔΚ-03185, Τ2ΕΔΚ-03206, Τ2ΕΔΚ-03241, Τ2ΕΔΚ-03295, Τ2ΕΔΚ-03302, Τ2ΕΔΚ-03325, Τ2ΕΔΚ-03427, Τ2ΕΔΚ-03478, Τ2ΕΔΚ-03511, Τ2ΕΔΚ-03655, Τ2ΕΔΚ-03656, Τ2ΕΔΚ-03657, Τ2ΕΔΚ-03660, Τ2ΕΔΚ-03681, Τ2ΕΔΚ-03741, Τ2ΕΔΚ-03781, Τ2ΕΔΚ-03891, Τ2ΕΔΚ-04010, Τ2ΕΔΚ-04012, Τ2ΕΔΚ-04046, Τ2ΕΔΚ-04333, Τ2ΕΔΚ-04337, Τ2ΕΔΚ-04368, Τ2ΕΔΚ-04388, Τ2ΕΔΚ-04581, Τ2ΕΔΚ-04616, Τ2ΕΔΚ-04652, Τ2ΕΔΚ-04748, Τ2ΕΔΚ-04770, Τ2ΕΔΚ-04800, Τ2ΕΔΚ-04828, Τ2ΕΔΚ-04829, Τ2ΕΔΚ-04969 & Τ2ΕΔΚ-05051.

2) Οι 6 ενστάσεις (από τις 194) αν και τυπικά δεκτές ουσιαστικά οι αντίστοιχες προτάσεις παραμένουν απορριφθείσες επειδή και η νέα βαθμολογία (σε ένα ή περισσότερα κριτήρια) μένει πάλι κάτω του 3.00.

3) Όλες οι υπόλοιπες μερικώς ή ολικώς δεκτές ενστάσεις (101 από τις 194), διαπιστώθηκε ότι ακόμα και μετά την αναδιάταξη που προκύπτει στη φθίνουσα σειρά κατάταξης (λόγω της νέας βαθμολογίας), αν και βελτίωσαν τη θέση τους στην κατάταξη, ωστόσο παραμένουν σε ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ από την τελευταία επιλέξιμη προς χρηματοδότηση πρόταση του ΙΔΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ και της ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, και συνεπώς παραμένουν Μη Χρηματοδοτούμενες.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ IΙ_Τ2ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).