array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας η υπ’ αριθμ. πρωτ. 18203 – 24-02-2023 (ΑΔΑ: 63Π246ΜΤΛΡ-871) απόφαση με θέμα: Δεύτερη / 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΓΕΚ 14155 – 10-02-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΚΣ46ΜΤΛΡ-9ΛΒ) απόφασης με θέμα: «Πρόσκληση προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης κατ’ εφαρμογήν της υπό στοιχεία Γ Π.οικ. 80277/ 23.12.2021 (Β’ 6247) Κοινής Υπουργικής Απόφασης / ΚΥΑ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» της Δράσης «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150266)».

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση:

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των ενταγμένων έργων της ως άνω Δράσης παρατείνεται κατά δέκα οκτώ / 18 μήνες, ήτοι ορίζεται ως ημερομηνία λήξης τους η 30η.06.2025, μετά από εξέταση τεκμηριωμένου αιτήματος που υποβάλλεται στη Γ.Γ.Ε.Κ. από τον δικαιούχο της ενίσχυσης τουλάχιστον ενενήντα / 90 ημέρες πριν τη συμβατική λήξη του έργου, η οποία είχε οριστεί την 31η.12.2023. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης από τη Γ.Γ.Ε.Κ, και η τροποποίηση της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασης χορήγησης ενισχύσεων.

Συνακολούθως:

Τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών και συμψηφισμού έργων Ε&Α ή / και επενδυτικών σχεδίων για τα οποία οι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί προς ενίσχυση, υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν αιτήματα πιστοποίησης ανά εξάμηνο ή έτος, ο δε μέγιστος αριθμός αιτημάτων δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα αιτήματα πιστοποίησης. Έκαστος  δικαιούχος  οφείλει  να υποβάλλει υποχρεωτικά ένα / 1 αίτημα πιστοποίησης ανά έργο έως 30.06.2023, ένα / 1 αίτημα πιστοποίησης ή ολοκλήρωσης ανά έργο έως 31.03.2024 και το τελικό αίτημα ολοκλήρωσης του έργου έως 30.09.2025.

Επί πλέον, προστίθενται τρία  / 3 νέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΙ, ΧΙΙ και XIII τα οποία αποτελούν τα έντυπα Υποβολής Πιστοποίησης Δαπανών έργων Ε&Α και Επενδυτικών Σχεδίων και  Υπόδειγμα Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή πιστοποίησης της υλοποίησης των δαπανών αντίστοιχα και αντικαθίσταται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Η παρούσα δεύτερη / 2η τροποποίηση της απόφασης αναρτάται στις ιστοσελίδες:

της ΓΓΕΚ, https://gsri.gov.gr,

και

του Ταμείου Ανάκαμψης https://greece20.gov.gr/