Γενικές Πληροφορίες

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιος Κυριαζής συμμετείχε στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld με τίτλο: “Pandemic Crisis – The Day After”, το οποίο διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (25 & 26 Οκτωβρίου 2021) στο Athenaeum Intercontinental Hotel.