array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκαν οι αποφάσεις:

α) Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 420/8.3.2019 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα:  Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης των Ενστάσεων της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΩΝΔΩ4653ΠΣ-Ο67).

β) Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 421/8.3.2019 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1642/27.11.2017 απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έργων στην Παρέμβαση IΙ «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς», του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 402/01.02.2018 Απόφαση. (ΑΔΑ: ΩΓΟΡ4653ΠΣ-99Ω).

Μετά την εξέταση του συνόλου των πενήντα έξι (56) αποδεκτών (εν όλω ή εν μέρει) ενστάσεων της Παρέμβασης ΙΙ (Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 420/8.3.2019 Απόφαση) ελέγχθηκε αν από την αναδιάταξη που προκύπτει στην φθίνουσα σειρά κατάταξης, η νέα θέση που καταλαμβάνει κάθε ενιστάμενος, οδηγεί την αίτησή του στις «προς χρηματοδότηση προτάσεις» και εκδόθηκε ο Επικαιροποιημένος Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων έργων στην Παρέμβαση IΙ (Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 421/8.3.2019 Απόφαση). Συγκεκριμένα:

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πέντε (5) έργων με αποδεκτές ενστάσεις: Τ1ΕΔΚ-00899, Τ1ΕΔΚ-01501, Τ1ΕΔΚ-03358, Τ1ΕΔΚ-03829 και Τ1ΕΔΚ-03854, παραμένουν ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ, λόγω μη συγκέντρωσης της βαθμολογίας βάσης σε επιμέρους κριτήριο ή/και στη συνολική βαθμολογία.

Είκοσι μία (21) προτάσεις με αποδεκτές ενστάσεις παραμένουν ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ: Τ1ΕΔΚ-00540, Τ1ΕΔΚ-00651, Τ1ΕΔΚ-00803, Τ1ΕΔΚ-01069, Τ1ΕΔΚ-01281, Τ1ΕΔΚ-01652, Τ1ΕΔΚ-01956, Τ1ΕΔΚ-02418, Τ1ΕΔΚ-02535, Τ1ΕΔΚ-02772, Τ1ΕΔΚ-02813, Τ1ΕΔΚ-03010, Τ1ΕΔΚ-03689, Τ1ΕΔΚ-03811, Τ1ΕΔΚ-04016, Τ1ΕΔΚ-04402, Τ1ΕΔΚ-04468, Τ1ΕΔΚ-04507, Τ1ΕΔΚ-04538, Τ1ΕΔΚ-04634, Τ1ΕΔΚ-05115. Οι προτάσεις αυτές ακόμα και μετά την αναδιάταξη που προκύπτει στη φθίνουσα σειρά κατάταξης (λόγω της νέας συνολικής βαθμολογίας) παραμένουν σε χαμηλότερες θέσεις από την τελευταία επιλέξιμη προς χρηματοδότηση πρόταση του ίδιου θεματικού τομέα και της ίδιας κατηγορίας περιφερειών.

Εικοσιοκτώ (28) προτάσεις ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, καθότι μετά την αποδοχή της ένστασής τους και την αναδιάταξη που προκύπτει στην φθίνουσα σειρά κατάταξης, η νέα θέση που καταλαμβάνουν οδηγεί την αίτησή τους στις «προς χρηματοδότηση προτάσεις». Σημειώνεται ότι ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη διαθέσιμων κονδυλίων, οπότε περνάνε στο επόμενο στάδιο (ελέγχου δικαιολογητικών) και περιλαμβάνονται στον Επικαιροποιημένο Προσωρινό Πίνακα:

Τ1ΕΔΚ-00070, Τ1ΕΔΚ-00258, Τ1ΕΔΚ-00508, Τ1ΕΔΚ-00617, Τ1ΕΔΚ-01280, Τ1ΕΔΚ-01729, Τ1ΕΔΚ-02050, Τ1ΕΔΚ-02062, Τ1ΕΔΚ-02150, Τ1ΕΔΚ-02434, Τ1ΕΔΚ-02575, Τ1ΕΔΚ-02873, Τ1ΕΔΚ-03177, Τ1ΕΔΚ-03332, Τ1ΕΔΚ-03482, Τ1ΕΔΚ-03553, Τ1ΕΔΚ-03812, Τ1ΕΔΚ-04154, Τ1ΕΔΚ-04416, Τ1ΕΔΚ-04469, Τ1ΕΔΚ-04549, Τ1ΕΔΚ-04605, Τ1ΕΔΚ-04810, Τ1ΕΔΚ-05138, Τ1ΕΔΚ-05294, Τ1ΕΔΚ-05348, Τ1ΕΔΚ-05442, Τ1ΕΔΚ-05529.

Διευκρινίζεται ότι δύο (2) προτάσεις: Τ1ΕΔΚ-01128 και Τ1ΕΔΚ-03400 με αποδεκτές ενστάσεις διοικητικής φύσης παραμένουν στον προσωρινό κατάλογο και προχωρούν άμεσα στο επόμενο στάδιο, ήτοι το στάδιο ένταξης.

Η Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 421/8.3.2019 Απόφαση αλλάζει μεν τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης των ερευνητικών έργων, χωρίς να επηρεάζεται η χρηματοδότηση των ήδη ενταγμένων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων (414) έργων της Παρέμβασης ΙΙ.

Σημειώνεται ότι η Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 421/8.3.2019 Απόφαση αφορά σε οριστική απόρριψη των οχτακοσίων εξήντα επτά (867) Αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ του Α’ Κύκλου, μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των ενστάσεων και δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της εν λόγω Απόφασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για τη αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους και το αποτέλεσμα της διερεύνησης της δυνατότητας (ή μη) χρηματοδότησης των αντίστοιχων έργων.

Οι αποφάσεις έχουν δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με τις αποφάσεις μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA-EDK-A@gsrt.gr με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ_Τ1ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).