array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η με ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2375/09.07.2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 6ΒΘΜ4653ΠΣ-ΩΚΒ).

Η ανωτέρω οριστική απόφαση ένταξης αφορά σε Τρίτη (3η) τμηματική ένταξη 58 ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ.

Οι δικαιούχοι των επιπλέον πενήντα οκτώ (58) ερευνητικών έργων/πράξεων της Παρέμβασης ΙΙ, τα οποία εντάσσονται με την Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες θα εξεταστούν σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος ή ο συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω