Πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2015 η 2η συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας. Επισυνάπτονται  η η ατζέντα και οι σχετικές παρουσιάσεις