Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014, στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, η 2η διευρυμένη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) που αφορά στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, για την διαμόρφωση Ερευνητικών και Τεχνολογικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

Στην συνάντηση συμμετείχαν ως μέλη της Ομάδας Εργασίας στελέχη της ΓΓΕΤ, Εθνικοί εκπρόσωποι για την Κοινωνική Πρόκληση 5»: «Κλιματική Δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των Πόρων και των Πρώτων Υλών» του Νέου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζοντας 2020», εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκπρόσωποι Διαχειριστικών Αρχών των Υπουργείων και Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών Περιφερειών, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων (ΣΕΒ) και Συνδέσμων Περιβαλλοντικών Επιχειρήσεων, εκπρόσωποι βασικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα καθώς επίσης εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με δραστηριότητα στο Περιβάλλον.

Σκοπός της συνάντησης μεταξύ άλλων ήταν η διεύρυνση του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων στην προσπάθεια ανάδειξης ερευνητικών προτεραιοτήτων και στην δημιουργία σχεδίου δράσεων που αφορούν στον τομέα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σύμφωνα με την στρατηγική της «ευφυούς» εξειδίκευσης της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του σχεδιασμού και κατάρτισης του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020.

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας είναι ο Δρ. Αντώνιος Γυπάκης, Χημικός Πολυτεχνείο Άαχεν (PhD, Msc, MBA), Αναπλ. Εθνικός Εκπρόσωπος στην Σκιώδη Επιτροπή της Κοινωνικής Πρόκλησης 5»: «Κλιματική Δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των Πόρων και των Πρώτων Υλών» και Αναπλ. Εθνικό Σημείο Επαφής για την ίδια κοινωνική πρόκληση του Προγράμματος «ΟΡΙΖΩΝ» 2020, Στέλεχος της Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ.