Κείμενα Εργασίας σε Τομείς Προτεραιότητας (Διαβούλευση)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιούνιος 2016

2η Συνάντηση Συμβουλευτικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιούλιος 2016

1η Συνάντηση Ολομέλειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μάρτιος 2016

Εναρκτήρια Συνάντηση Συμβουλευτικής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιανουάριος 2014

2η Διευρυμένη Συνάντηση Ομάδας Εργασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιούλιος 2013

1η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ