Πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2016 η 2η συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας. Επισυνάπτονται η πρόσκληση, η ατζέντα ,οι σχετικές παρουσιάσεις και το κείμενο βάσης.