Πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου  2013 η 1η συνάντηση της πλατφόρμας για τον τομέα της  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Πρόκειται για «ανοιχτή δομή» που συντονίζεται από τη ΓΓΕΤ, με βασικό στόχο την ανταλλαγή πληροφορίας και απόψεων σε θέματα Ε&Τ στρατηγικής στον τομέα της Ενέργειας. Στην συνάντηση  είχαν  προσκληθεί εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και βασικές επιχειρήσεις του τομέα, εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με δραστηριότητα  στην Ενεργεια, εθνικοί εκπρόσωποι στα Προγράμματα Πλαίσιο για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής σε θέματα  Ενέργειας.

Την πλατφόρμα συντόνισε αρχικά η Λήδα Γιαννακοπούλου, και από τον Σεπτέμβριο του 2014 τον συντονισμό ανέλαβε η Αλίκη Παππά.