Δεκέμβριος 2017

3η συνάντηση Ομάδας Εργασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κείμενα Εργασίας σε Τομείς Προτεραιότητας (Διαβούλευση)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μάιος 2016

2η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μάρτιος 2016

1η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιούλιος 2016

1η Συνάντηση Ολομέλειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μάϊος 2014

2ος γύρος διαβούλευσης με την Πλατφόρμα Ενέργειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Απρίλιος 2014

Αποτελέσματα 1ου γύρου διαβούλευσης με την Πλατφόρμα Ενέργειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νοέμβριος 2013

1η συνάντηση της πλατφόρμας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ